Söka Stipendium

Fonder att söka pengar ur

Stipendier från fonder och stiftelser

Det finns många stiftelser och fonder att söka pengar ur. En sak som du måste tänka på när du väljer vilken fond eller stiftelse du ska söka pengar från är att kolla för vilka ändamål den delar ut pengar. Det skiljer sig nämligen åt beroende på vilken fond eller stiftelse det handlar om. En fond kan ha flera ändamål som den delar ut pengar för men oftast är ändamålen kopplade till att hjälpa behövande människor på olika sätt. Exempel på vad som menas med behövande människor kan förslagsvis vara studenter, handikappade, barn som har förlorat en förälder, änkor och änklingar, fattiga, konstnärer med begränsad inkomst, med flera. Vissa stiftelser delar ut pengar till flera av dessa grupper medan andra har en fastbestämd grupp som kan söka om att få pengarna.

En annan sak som är viktig att poängtera är att alla fonder och stiftelser inte enbart finns till för att söka pengar ur. En fond eller stiftelse kan också vara grundad för att förvalta och ta hand om en byggnad eller ett hus. Stipendierna som delas ut av sådana stiftelser kallas oftast för vistelsestipendier och innebär att den som får stipendiet får bo i huset eller byggnaden under en förutbestämd tidsperiod. Det är inte ovanligt att vistelsestipendier delas ut till författare som behöver lugn och ro att få skriva i en inspirerande miljö under en viss tid. Även forskare som behöver arbeta i lugn och ro med en avhandling är vanliga mottagare av vistelsestipendier.

Här har vi samlat några stiftelser och fonder som går att söka pengar ur för olika ändamål. Du kan vända dig till någon av dem när du ska söka bidrag eller stipendier om du hittar ett ändamål som passar.

Välj inriktning

Välj vilken inriktning du är intresserad av.

Listan uppdateras hela tiden så kika gärna förbi igen för att hitta nya fonder och stiftelser.

Utbildning och studier


Kultur


Fonder att söka för funktionshindrade och handikappade
Föregående del:

Nästa del: